Вінниця Інформ

Порядок набуття права власності на об'єкти безхазяйного майна

Порядок набуття права власності на об'єкти безхазяйного майна
72180 ПЕРЕГЛЯДІВ
Перед кожною територіальною громадою може постати питання набуття права власності на об’єкти безхазяйного майна. Причому ця процедура тривала, адже не достатньо виявити і взяти на облік безхазяйне майно, а необхідно пройти процедуру визнання його безхазяйним та здійснити державну реєстрацію права власності за територіальною громадою - Тарас Грень, начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).
Безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий (стаття 335 Цивільного кодексу України).
Важливо звернути увагу, що не може бути визнано безхазяйним майно, якщо його власник відомий, але місце його знаходження на цей момент — невідоме. Це саме стосується й майна, яким користуються члени сім´ї, родичі власника чи яким управляють інші особи за дорученням власника. Також слід пам’ятати: майно громадянина, визнаного безвісно відсутнім, не може перейти у власність іншої особи. Адже над таким майном за рішенням суду встановлюється опіка.
Безхазяйні нерухомі речі підлягають взяттю на облік. Для виявлення безхазяйного нерухомого майна оптимальним є створення постійно діючої комісії при виконавчому комітеті, яка буде опікуватися питаннями безхазяйного нерухомого майна, що є на території населених пунктів ради.
Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна здійснюється за заявою органу місцевого самоврядування шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса.
У разі коли підставою для взяття на облік нерухомого майна є відмова власника від права власності на таке майно, державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою від права власності.
Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проводиться у день прийняття відповідної заяви.
Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації.
Державний реєстратор за результатом прийнятого рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вносить до спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості.
Датою та часом взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважаються дата та час реєстрації відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
У задоволенні заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна може бути відмовлено у разі, коли: безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до закону; із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна особа; у Державному реєстрі прав наявні записи про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про взяття на облік; у Державному реєстрі прав відсутні записи про припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності на таке майно (у разі, коли підставою для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від свого права власності).
Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу місцевого самоврядування, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність.
У заяві про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади повинно бути зазначено, яку нерухому річ заявник просить передати у власність територіальної громади, основні характеристики нерухомої речі, посилання на документи про взяття на облік друковані засоби масової інформації, в яких було зроблено оголошення про взяття відповідної нерухомої речі на облік.
Суд відмовляє в прийнятті заяви про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади, якщо вона не взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію права на нерухоме майно, або якщо заяву подано до закінчення одного року з дня взяття її на облік. (стаття 331 Цивільного процесуального кодексу України). Справа про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади розглядається судом за участю заявника з обов’язковим повідомленням усіх заінтересованих осіб. Суд, встановивши, що нерухома річ є безхазяйною ухвалює рішення про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади. Для державної реєстрації права власності за територіальною громадою необхідно звернути до Центру надання адміністративних послуг, державного реєстратора чи нотаріуса.
Мої відео